Schadeclaims privé eigendommen na brand Karsten Tenten

Zoals wellicht bij u bekend, is Karsten Tenten BV op vrijdag 9 maart jl. getroffen door een verwoestende brand die heeft geleid tot een totaalverlies van ons bedrijf. Gelukkig hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.

De intensiteit van de schade is dusdanig dat de oorzaak van de brand volgens de technisch onderzoeker van de verzekeraar niet meer achterhaald kan worden.

Het kan zijn dat er bij de brand ook eigendommen van u verloren zijn gegaan. Dat vinden wij vanzelfsprekend bijzonder vervelend voor u. De verzekering heeft ons uitgelegd wat de procedure vanuit assurantie-oogpunt is bij schade aan eigendommen van derden (uw eigendommen).

In Nederland is het zo geregeld dat een schade aan privé eigendommen eerst bij de eigen verzekering van de eigenaar van de eigendommen moet worden geclaimd, onwillekeurig de oorzaak of de locatie van de schade. Indien de eigen verzekeraar de schade om bepaalde redenen afwijst, dan volgt hiervan een schriftelijk gemotiveerde bevestiging aan u.

Dergelijke niet-verzekerde eigendommen van derden zijn secundair verzekerd door Karsten Tenten BV. ‘Secundair’ betekent dat – indien de verzekerde som van Karsten Tenten BV toereikend is – de polis van Karsten Tenten BV mogelijk dekking biedt voor schade aan uw niet of niet voldoende verzekerde eigendommen.

Het is in dit stadium van de schaderegeling nog te vroeg om te kunnen beoordelen of op deze secundaire dekking daadwerkelijk aanspraak gemaakt kan worden. Desalniettemin verzoeken wij u om de schade aan uw eigendommen te melden bij uw eigen verzekeraar. Indien de verzekeraar uw schadeclaim afwijst, verzoeken wij u om zowel de schriftelijk gemotiveerde afwijzing van uw verzekeraar alsook uw gespecificeerde schadeclaim aan ons te mailen op e-mailadres mj.takkenkarsten@karstententen.nl

Wij verontschuldigen ons voor de overlast die u ondervindt of heeft ondervonden.

Met vriendelijke groet,


namens alle medewerkers
Jan Willem Algra en Marc Takken

 

 

Nieuws datum: 13-03-2018

Ontdek Karsten Travelstore

Showroom  Webshop  Brochure

Nieuwsbrief