Voorwaarden Karsten Photo Contest 2021

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op Karsten Tenten BV en de Karsten Fotowedstrijd 2021(verder te noemen: ‘de contest’) van Karsten Tenten BV, gevestigd en kantoorhoudend te Zwaag aan De Factorij 9, Nederland.

Algemeen

 • Het betreft een tijdelijk contest. De actie loopt van t/m 24 september 2021.
 • Door deelname aan deze contest gaat men akkoord met de actievoorwaarden. Karsten Tenten BV behoudt zich het recht voor om deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat zij niet conform deze actievoorwaarden handelen.
 • Deelname aan deze contest staat open voor iedereen (amateur en professional), met uitzondering van medewerkers van Karsten Tenten BV alsmede directe familieleden van medewerkers van Karsten Tenten BV.

Deelname

 • Beelden kunnen uitsluitend ingestuurd worden via het formulier op de website van Karsten Tenten.nl
 • Iedere deelnemer mag zoveel foto’s insturen voor deelname als hij wil.
 • Op https://www.facebook.com/karstententen.nl zijn alle inzendingen zichtbaar
 • Alleen foto’s van afdoende formaat (zie punt 3 onder “inzendingen”) dingen mee naar de prijzen.
 • Karsten Tenten BV bepaalt te allen tijde of de ingezonden foto mee mag doen met de fotocontest en of deze wordt geplaatst op de facebookpagina van Karsten Tenten BV.

Inzendingen

 • De foto moet zijn genomen van of vanuit een Karsten Tent. Onder “Karsten Tent” wordt verstaan: elke tent die vervaardigd is door Karsten Tenten BV te Zwaag. Dus niet alleen de oppompbare Karsten Tenten maar ook de Karsten Tunneltent, Karsten Voortent en Karsten Maatwerk.
 • Inzending moet vergezeld gaan van informatie over de locatie van de foto.
 • De foto’s moeten worden ingezonden in het volgende formaat: JPG. De afmeting van de foto ligt tussen 2000 en 2800 pixels (72 dpi) aan de breedste zijde. De bestandsgrootte van de foto is maximaal 8 MB. Foto’s die niet aan deze specificaties voldoen worden automatisch uitgesloten van deelname.
 • De inzender van de foto dient tevens eigenaar te zijn van de gefotografeerde tent.
 • De foto’s mogen van alle tijden zijn.
 • Beeldmanipulatie oftewel het toevoegen of verwijderen van bepaalde beeldelementen waardoor de inhoud van de foto verandert is niet toegestaan. Lichte bewerking is wel toegestaan.
 • Deelnemer garandeert dat hij/zij maker van de foto is en in het bezit is van alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief alle persoonlijkheidsrechten) op de foto. Deelnemer garandeert dat hij/zij toestemming heeft verkregen van alle mensen die op de foto staan, of de toestemming heeft van een ouder of voogd indien het kinderen jonger dan 16 jaar betreft.
 • De deelnemer geeft Karsten Tenten BV d.m.v. inzenden toestemming om de foto(‘s) vrij te gebruiken ter publicatie op de website, folder en social media van Karsten Tenten BV.
 • De deelnemer behoudt ten allen tijde zelf het copyright op het ingezonden beeld en kan het vrij exploiteren; hij zal echter geen vergoeding vragen voor het gebruik van het beeld door Karsten Tenten BV.

Winnaars

 • De inzendingen worden beoordeeld door een jury die samengesteld is uit medewerkers van Karsten Tenten BV.
 • De eerste prijs is een splinternieuwe Karsten SI Boxmatras Blueline 10 DUO  uit de nieuwe lijn kampeerproducten van Karsten Tenten t.w.v. € 279,- de tweede prijs is een Karsten SI Boxmatras Blueline 10 Single € 199,- en de derde prijs is een Karsten Cosy Carpet t.w.v. € 49,95
 • De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gesteld via het e-mail adres waarmee de foto ingezonden is.
 • De foto’s van de winnaars worden gepubliceerd binnen het netwerk van Karsten Tenten (print en online), indien gewenst inclusief naamsvermelding.
 • Winnaars moeten hun foto zonder watermerk aan Karsten Tenten BV beschikbaar stellen voor publicatie.
 • De prijzen zijn niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld.

Aansprakelijkheid

 • Karsten Tenten BV, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze actie voortvloeiende handelingen.
 • Karsten Tenten BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.

Slotbepalingen

 • Karsten Tenten BV kan de actievoorwaarden op ieder moment wijzigen en kan de actie ook op ieder moment beëindigen.
 • Karsten Tenten BV en de door haar ingeschakelde hulppersonen bewaren de uiterste geheimhouding omtrent de winnaar tot aan de dag van de bekendmaking van deze winnaar.
 • De gegevens van deelnemers worden uitsluitend gebruikt in het kader van de contest. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.
 • Niets uit de inhoud van deze actie en/of publicatie mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van Karsten Tenten BV.
 • Wijzigingen en typ- en zetfouten voorbehouden.
Made in Holland Made in Holland