Sponsoring

Karsten Tenten vindt het belangrijk sociale verantwoordelijkheid te nemen voor lokale activiteiten en initiatieven.

Wij ontvangen heel veel aanvragen voor sponsoring, zowel telefonisch, schriftelijk of via onze medewerkers en we kunnen helaas niet alle verzoeken inwilligen. Daarom hebben we, om het makkelijk en overzichtelijk te maken, een sponsorbeleid opgesteld. Hierin staan een aantal richtlijnen waaraan een sponsorverzoek moet voldoen.

Lokale sponsoring

Onze sponsoring is voornamelijk gericht op verenigingen en scholen in de gemeente Hoorn. Voor onze koffiehoek wijzen wij jaarlijks een goed doel aan uit onze omgeving. Zij kunnen een collectebus neer zetten waar donaties in gedaan kunnen worden door onze klanten omdat wij gratis koffie en thee schenken.

Karsten Tenten krijgt jaarlijks vele sponsoraanvragen. Elke aanvraag wordt bekeken en beantwoord. Door de vele aanvragen kunnen we helaas slechts op een beperkt aantal aanvragen ingaan. Over redenen voor afwijzing gaan wij niet in discussie.

Spelregels

  • Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren via de website worden in behandeling genomen.
  • Een eventuele sponsoring is altijd eenmalig en hier kunnen verder geen rechten aan worden ontleend.
  • Een overeenkomst voor meerdere jaren komt niet in aanmerking.
  • Sponsoring welke een groot landelijk karakter hebben vallen buiten beschouwing.
  • Karsten Tenten richt zich voornamelijk op sponsoring van verenigingen en scholen in de gemeente Hoorn.

  • De sponsoring vindt uitsluitend plaats in natura.
  • Voor de sponsoring in onze koffiehoek zoeken wij een goed doel uit onze directe omgeving die als doelstelling heeft om een kind te helpen met ย problemen met zijn of haar gezondheid. ย (Voorbeelden: Stichting Semmy, Duncan loves Squirt en Duchenne Parents Project) .
  • Elke aanvraag wordt zorgvuldig behandeld. Het betekend niet automatisch dat elke aanvraag wordt gehonoreerd.
  • Als tegenprestatie vraagt Karsten Tenten om naamsvermelding bij de aankondiging, op de website, tijdens de uitvoering van het evenement c.q. de activiteit. Hiervoor kan het corporate logo van Karsten Tenten ter beschikking gesteld worden.
Made in Holland Made in Holland